Reklamacje i zwroty

 

REKLAMACJE

1. Okres gwarancyjny na produkty oferowane w naszym sklepie wynosi 24 miesięcy.

 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

3. Jeżeli Towar posiada wadę, Klient ma prawo do:

a) złożenia oświadczenia woli, o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę.

b) żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

 

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemne lub mailowej na adres Sprzedawcy. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres: info@fototapety.pl przyspieszy czas realizacji reklamacji.

 

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

7. Podstawą do wniesienia reklamacji są wady techniczne produktu, takie jak:
- niewłaściwy rozmiar,
- niewłaściwy kadr,
- niewłaściwy rodzaj materiału
- brak którejkolwiek z części składowych zamówienia

 

8. Reklamacjom nie podlega:

-Zgłoszenie , że motywy takie jak np. brokat, złoto, srebro, beton, marmur, pordzewiała blacha, drewno itp. nie wygląda jak w rzeczywistości. Motywy są nadrukowane przez co mogą się różnić wyglądem od ich prawdziwych odpowiedników. Refleksy światła nie są elementami grafiki.

-Różnica w kolorach. Odcienie gotowego produktu mogą różnić się delikatnie od wizualizacji ze względu na kalibrację monitora, na którym ogląda się przedmioty, maszynę drukującą i rodzaj użytego tuszu – różnica w odcieniach nie jest powodem do reklamacji.

-Poprzednie zamówienie miało inny kolor. Zamówienia tworzone w innym przedziale czasowym w przypadku domawiania towaru mogą się delikatnie różnić odcieniami i kadrem, ponieważ wszystkie produkty wytwarzamy po otrzymaniu zamówień.

-Uszkodzenia mechaniczne (ingerencja w produkt, przypalenia, niewłaściwe zastosowanie)

 

Prawo odstąpienia od warunków umowy


ZWROTY

Zamówienia indywidualne nie podlegają możliwości zwrotu.